Rots & Water

Deze training helpt om vanuit een andere invalshoek en samen met andere kinderen je kind weer een stap verder te brengen. De training is voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar die problemen ervaren in de sociale omgang.
Hierbij kun je denken aan:

• Weinig zelfvertrouwen
• Vaak boos zijn
• Pesten, gepest worden
• Faalangst
• Druk van sociale media
• Sociaal isolement
• Groepsdruk
• Concentratieproblemen

Het doel van de training

Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining voor kinderen. In de training leren kinderen te vertrouwen op hun eigen kracht en mogelijkheden. Door middel van spel, fysieke oefeningen, creatieve werkvormen en gesprekken besteden we aandacht aan:

• Eigen leerdoelen te formuleren
• Emoties herkennen bij jezelf en bij anderen
• Sterk staan, zelfvertrouwen en zelfbeheersing
• Lichaamstaal: wat straal ik uit
• Eigen keuzes maken
• Grenzen aanvoelen en aangeven, opkomen voor jezelf
• Concentratie en focus

Waar staat Rots en Water voor?

ROTS symboliseert de kracht van kinderen om te leren voor zichzelf op te komen en eigen keuzes te maken.
WATER symboliseert het samenwerken en spelen met andere kinderen.

Theme: Overlay by Kaira