Overige informatie

Verhindering

Geef minstens 24 uur van tevoren aan dat je verhinderd bent, anders moet ik helaas de gereserveerde tijd in rekening brengen. Het tijdig verzetten van een afspraak is natuurlijk altijd mogelijk.

Reiskosten

Eventuele reiskosten worden vanaf 5 km. berekend  à € 0,19 per km.

Facturering

Individuele coaching:

De factuur wordt na iedere sessie per e-mail verzonden. De betaling dient binnen 2 weken na factuurdatum te zijn voldaan. Dit kan ook door middel van een betaalverzoek via Whatsapp.

Groepscoaching:

De factuur wordt voor aanvang van een coachingstraject per e-mail verzonden. De betaling dient voor aanvang van het traject te zijn voldaan.

Theme: Overlay by Kaira