Werkwijze

Ik werk met coaching trajecten, ieder traject start met een kennismakingsgesprek, deze is bedoeld om uit te vinden wat de specifieke vraag is, wat ik kan doen en of er een klik is / sprake is van wederzijds vertrouwen, een beeld te krijgen van wie ik ben. Dit gesprek is uiteraard kosteloos, duurt ± 20 minuten en vindt telefonisch plaats.

Intakegesprek

Het intakegesprek van 60 minuten is bedoeld voor ouders. Pubers zijn uiteraard ook welkom bij dit gesprek om hun eigen verhaal te kunnen vertellen. Vooraf vullen de ouders en / of het kind per mail een intakeformulier in. Aan de hand van dit formulier en het gesprek komen we tot een coachingstraject.

Traject coaching

Iedere vraag, iedere ouder en ieder kind is uniek en heeft iets anders nodig. Afhankelijk van vragen, wensen, behoeften, vorm en duur, bied ik een coachingstraject aan wat helemaal past bij jouw (hulp) vraag, wensen en behoeften.

In dit voorstel zit alles inbegrepen: oriëntatiegesprek, coachingsafspraken, 21% BTW, materialen, drinken en iets lekkers, tussentijds mail- en/of app contact, advies en/of tips, eventuele bezoeken aan school en eventuele samenwerking met andere professionals. 

Tijdens het traject houd ik contact met de ouders over het verloop waarbij mijn vertrouwensband met het kind altijd leidend is.

Theme: Overlay by Kaira