“Jouw kind kan álle teksten de baas worden door middel van deze training!”

Begrijpend lezen is een vaardigheid die je nodig hebt bij meerdere vakken op school. Denk bijvoorbeeld aan verhaaltjessommen bij rekenen, daarbij is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit, waarna je de som kunt uitrekenen.

En natuurlijk gebruik je begrijpend lezen ook voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.
Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren.
Sommige kinderen kunnen dat maar begrijpen niet wat ze leren.
Bovendien kunnen deze kinderen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand.

Passen sommige uitspraken bij jouw kind?

• Stress als er gelezen moet worden.
• Heeft geen overzicht als de tekst lang is.
• Denkt lang na over de woordbetekenis
• Het lukt niet om een samenvatting te maken van de tekst.
• Cito begrijpend lezen is onvoldoende.

Wat leert je kind tijdens deze training?

• Hoe je in 6 stappen een tekst kunt lezen zodat je hem ook begrijpt en onthoudt.
• Leren om handig en vlot samen te vatten en te leren.
• Weten wat signaalwoorden, verwijswoorden, synoniemen en tekstverbanden zijn.
• Omgaan met verschillende soorten vragen over de tekst.
• De woordenschat wordt vergroot.
• Plezier (terug)krijgen in het vak begrijpend lezen.

Goed kunnen begrijpend lezen is de basis van leren. Het geeft je inzicht in teksten waardoor je deze
beter kan begrijpen én onthouden. Dit gaat dus verder dan het behalen van een AVI-niveau of het vlot kunnen (voor)lezen.

Daarom is het zo belangrijk dat de basis hiervoor bij jouw kind in orde is en dát is precies waar de training ‘Alle teksten de baas!’ voor zorgt.