Heeft jouw kind moeite met een bepaald vak op de basisschool of is er sprake van een leerprobleem? Dan geef ik ook onderwijsondersteuning onder de naam ‘Bij Juf Chantal’. Onderwijsondersteuning is een vorm van bijles / RT op een bepaald leergebied en de ‘bij’ staat voor de extra mentale ondersteuning.

Hoe krijgt je kind weer wat extra zelfvertrouwen voor dit vak? Hoe blijft je kind geconcentreerd? Welke stapjes gaan hem of haar weer wat verder helpen?

Samen gaan we op zoek naar de kwaliteiten van jouw kind en hoe we deze kunnen gaan inzetten.

Onderwijsondersteuning is voor mij de stof nog eens uitleggen op een andere manier die bij het kind past. Hierbij werk ik helder en gestructureerd en probeer ik aan te sluiten bij de leerstof die op school gebruikt wordt.

Cito

Elk jaar in januari/februari en mei/juni vinden de LOVS-toetsen weer plaats. Dit wordt gedaan middels de toetsen van CITO of IEP. Hiermee worden de vorderingen van de leerling tijdens de basisschool systematisch in kaart gebracht. Vanaf groep 6 tellen de uitslagen al mee voor het middelbare schooladvies. 

Het kan om verschillende redenen prettig zijn voor je kind om zich goed voor te bereiden op de toetsen. De vraagstelling van deze toetsen is anders dan die van de reguliere methodetoetsen, waardoor extra oefening nuttig kan zijn. Ook als je kind erg gespannen is, kan extra oefening helpen om de spanning af te laten nemen.

Tijdens deze begeleiding richt ik me op de Cito-onderdelen spelling, begrijpend lezen en rekenen en voor leerlingen uit groep 8 ook op studievaardigheden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het inzetten van passende strategieën en omgaan met tijdsdruk.

Huiswerkondersteuning

Daarnaast geef ik ook huiswerkondersteuning. Zit jouw kind in groep 8 of in de eerste van het VO?
Dat is een grote stap waarin er veel nieuws op een kind afkomt. Nieuwe klasgenoten, andere regels, meerdere lokalen, andere vakken. Het is daarom niet altijd makkelijk om ervoor te zorgen dat het schoolwerk in orde is. Sommige kinderen weten niet hoe ze moeten plannen, hoe ze het leren van toetsen moeten aanpakken of hoe ze het huiswerk moeten verdelen.

Samen met je kind werk ik aan zelfredzaamheid, motivatie, zelfvertrouwen en het maken van een planning.

Als je vragen hebt, neem dan gerust vrijblijvend contact met me op.