Heeft uw kind moeite om mee te komen met rekenen, taal, spelling en/of (begrijpend) lezen?

Bij Alles Kids Coaching begeleid ik kinderen met leerproblemen van de basisschool. Dit kunnen problemen zijn op de volgende gebieden;

(begrijpend) lezen – spelling – rekenen – faalangst (mindset) – zelfvertrouwen

Naast het didactische gedeelte is er veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de kinderen. Deze kinderen hebben veelal het gevoel dat ze niet competent zijn. Ze lopen achter en voelen zich vaak anders dan hun leeftijdsgenootjes. Wanneer een kind bijvoorbeeld leerstof krijgt aangeboden op een te hoog of te laag niveau, kan dat leiden tot frustraties en/of onzekerheid. Daarom is het van groot belang om aan te sluiten bij datgene wat een kind wel kan en om te kijken waar het kind in gedrag, ontwikkeling of op leergebied een stap verder geholpen kan worden.

Door aan te sluiten op het niveau en de belevingswereld van uw kind zal het zich weer beter gaan voelen waardoor uw kind met plezier en zelfvertrouwen naar school kan gaan.

Herkent u één of meer punten bij uw kind?

• Resultaten vallen tegen
• De LOVS-grafiek gaat niet gestaag omhoog
• Uw kind gaat dikwijls met tegenzin naar school
• Huiswerk maken is lastig
• Extra spanning rondom toetsperiodes
• Er lijkt meer in te zitten dan wat er nu uitkomt

Theme: Overlay by Kaira