‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf’

Vaak gaat opgroeien en ontwikkelen vanzelf. Maar soms is het fijn als er iemand met je meekijkt, naar je luistert en meedenkt naar een oplossing. Bijvoorbeeld wanneer je last hebt van faalangst, een laag zelfvertrouwen of moeite hebt om voor jezelf op te komen. 

Alles Kids coaching staat voor persoonlijke groei en is voor iedereen die tijdelijk een steuntje in de rug kan gebruiken. Zo ben ik ervan overtuigd dat onderwijs en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer een kind niet lekker in z’n vel zit, kan dit gevolgen hebben voor de schoolprestaties. Wanneer het leren niet goed gaat, kan dit ook gevolgen hebben voor het sociaal emotioneel welzijn van het kind. Ik vind dat ieder kind het verdient om echt gezien te worden. Als ervaren leerkracht kan ik uw kind helpen als hij of zij op de basisschool tegen problemen aan loopt. Hierbij ondersteun ik met rekenen, spelling, (begrijpend) lezen, leren leren en met faalangst en zelfvertrouwen.

Daarnaast heb ik me extra gespecialiseerd in het coachen van meisjes en meiden van 9 t/m 18 jaar om ze weer terug te brengen bij zichzelf en ze te laten ontdekken hoe bijzonder ze zijn en om daarvoor te gaan staan. Weerbaar, vol zelfvertrouwen en ontspannen. 

Door het bieden van coaching en onderwijsondersteuning begeleid ik op beide ontwikkelingsgebieden. 

Theme: Overlay by Kaira